Lučka uprava Novalja osnovana je na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama („Narodne novine“ br. 108/95, 97/00) i članka 7. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97) odlukom Županijskog poglavarstva Ličko-senjske županije od 8. travnja 1999. godine.

Lučka uprava Novalja osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području jedinice lokalne samouprave.

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama uređenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja: Novalja, Žigljen i Drljanda.

Lučka uprava Novalja upravlja sljedećim lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja: Stara Novalja, Metajna i Tovarnele.

Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće.

Članovi Upravnog vijeća su:

 • Aleksij Škunca – Predsjednik ;
 • Eugen Dabo – Predstavnik osnivača;
 • Matej Guščić – Predstavnik osnivača;
 • Nenad Bugarin – predstavnik nadležne lučke kapetanije (ispostava Novalja);
 • Pavle Špelić – Predstavnik koncesionara

Radom Lučke uprave rukovodi ravnatelj, koji organizira, vodi rad i poslovanje.

Ravnatelj Lučke uprave Novalja je Tomislav Kustić.

Lučka uprava obavlja sljedeće djelatnosti u svom djelokrugu rada:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje,
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe,
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti,
 • sredstva iz proračuna osnivača,
 • ostali prihodi.

Lučka uprava Novalja je neprofitna pravna osoba na koju se primjenjuju propisi o ustanovama.
Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 10/08, 07/09) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 20/94, 40/94 i 98/94).

Ukupna površina lučkog područja kojim upravlja Županijska lučka uprava Novalja iznosi 582.380 m² koje zauzima 524.100 m² površine morskog akvatorija i 58.280 m² kopnenog dijela.
Luka otvorena za javni promet županijskog značaja, luka Žigljen, zauzima 107.000 m² površine lučkog područja, i to 82.000 m² površine morskog akvatorija, a 25.000 m² kopnenog dijela.
Luka Žigljen povezuje otok Pag sa kopnom, a preko koje se odvija državna trajektna linija Prizna – Žigljen koju obavlja brodar «Jadrolinija» Rijeka.

hrvatski

Nastavkom korištenja stranice Lučke uprave Novalja pristajete na upotrebu kolačića. više informacija

Postavke kolačića na web stranici Lučke uprave Novalja postavljene su na "dopuštanje kolačića" kako bi vam pružile najbolje moguće iskustvo pregledavanja. Ako nastavite koristiti web stranicu Lučke uprave Novalja bez promjene postavki kolačića ili ako kliknete "Prihvati" u nastavku, pristajete na ovakve uvjete kontrole kolačića.

Zatvori